Què és i què fa Ivàlua

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) és un consorci públic constituït per les institucions següents:

L’Institut es va constituir formalment l’any 2006, i va inciar les seves activitats l’any 2008.

Missió

Promoure l’avaluació de polítiques públiques i de programes del tercer sector social  a Catalunya, per millorar-ne l’efectivitat, l’eficiència i la transparència envers la ciutadania.

Objectiu general d’Ivàlua

 Aconseguir que

Criteris d’actuació

Estatuts

Text íntegre dels Estatuts del Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

Línies estratègiques

Línia 1. Activitat de recerca i d'avaluació

Línia 2. Formació i recursos

Línia 3. Promoció

Línia 4. Avaluació de l'avaluació

A qui van adreçades les nostres activitats?

Plans de treball anuals

Memòria d'activitatsIvàlua

Ivàlua publica anualment la seva memòria d'activitats.

Qui som

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet