Què és i què fa Ivàlua

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) és un consorci públic constituït per les institucions següents:

L’Institut es va constituir formalment l’any 2006, i va inciar les seves activitats l’any 2008.

Missió

Promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes, les entitats sense ànim de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic i entre la ciutadania en general.

Objectiu general d’Ivàlua

 Aconseguir que

Teoria_Canvi

Línies estratègiques

Línia 1. Avaluació de polítiques públiques i assessoraments

Línia 2. Formació i generació de recursos formatius

Línia 3. Promoció i difusió de l'avaluació

Línia 4. Avaluació de l'avaluació

Criteris d’actuació

Estatuts

Text íntegre dels Estatuts del Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

A qui van adreçades les nostres activitats?

Plans de treball anuals

Memòria d'activitatsIvàlua

Ivàlua publica anualment la seva memòria d'activitats.

Qui som

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet