Grup de Treball de les administracions general, autonòmica i local per a l’impuls de l’avaluació

Les comunitats autònomes de Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Illes Balears, Navarra, País Basc i València, junt amb l’Agència Espanyola d’Avaluació i Qualitat dels Serveis (AEVAL) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han posat en marxa un grup de treball per a l’impuls de l'avaluació de polítiques públiques als àmbits respectius.  Ivàlua coordina actualment el grup de treball, que s’emmarca en una xarxa estatal interadministrativa de qualitat dels serveis públics promoguda per AEVAL.

El grup de treball per a l’impuls de l’avaluació es va posar en marxa el mes de novembre de 2009, i té els objectius següents:

El grup té previst portar a terme diversos projectes emmarcats en les línies de treball següents:

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet