Xarxa d'unitats d'anàlisi i avaluació de les administracions catalanes

Disposar d’un espai de comunicació, intercanvi d’experiències i reflexió conjunta obert a la participació d’organismes i unitats administratives que intervenen en la formulació, planificació, seguiment i/o avaluació de polítiques públiques a Catalunya és un estímul per al desenvolupament de l’avaluació.

Objectius

Composició i funcionament

Actualment la xarxa està formada per alguns organismes públics catalans, entre els que s’inclouen 8 Departaments de la Generalitat, les 4 Diputacions provincials, 17 Ajuntaments corresponents als municipis més poblats de Catalunya, consorcis d'àmbit local, dues agències d’avaluació d’àmbit autonòmic i altres organismes del sector públic català, a més d’Ivàlua.

El funcionament és flexible, simple i orientat a resultats: fem dues reunions presencials a l’any i establim grups de treball de composició variable per treballar temes que interessin els membres de la xarxa. Procurem vehicular al màxim l'intercanvi d'idees i el treball col·laboratiu mitjançant l'espai virtual propi de la Xarxa per tal que s'hi pugui incorporar qualsevol administració, sense que la ubicació geogràfica i els costos de temps i de deplaçament associats siguin un obstacle.

Subratllem el caràcter informal de la xarxa, que deixa expressament de banda aspectes de representació institucional o organitzativa, prioritzant un enfocament eminentment pràctic.

Si vols formar part d'aquesta xarxa posa't en contacte amb nosaltres

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet