Formació

La formació és una peça clau per generar capacitat avaluadora interna a les administracions públiques i tercer sector, i també per saber gestionar i supervisar adequadament avaluacions externes

Quina formació oferim?

La formació i la generació de recursos formatius són un component important en l’estratègia d’Ivàlua per promoure la cultura de l’avaluació a les institucions públiques catalanes. Per tal que aquesta cultura s’estengui al nostre país i l’evidència esdevingui un pilar en l’àmbit de les polítiques públiques és necessari que cada dia hi hagi més gent sensibilitzada i formada en aquesta direcció.

Amb aquests objectius, Ivàlua ofereix diverses activitats formatives orientades a reforçar els coneixements sobre avaluació tant de les persones i entitats amb responsabilitats avaluatives com dels equips de decisió del nostre entorn.

Desenvolupem diferents nivells de formació: oferim formació pròpia en mètodes i tècniques, fem formació a mida per a col•lectius específics, i col•laborem en cursos de postgrau i Màsters en àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques. 

 

      

 

Com treballem? 

Procurem treballar sempre en xarxa, aprofitant els coneixements i experiències tant de l’equip intern d’analistes com d'organitzacions, persones expertes i professionals externes. 

L'orientació que donem a la nostra formació és eminentment pràctica, amb l’interès que les persones que la reben puguin transferir aquest coneixement al seu lloc de treball, de la millor manera possible i amb el major grau d’eficàcia. Volem que el retorn de la formació adquirida en avaluació de polítiques públiques sigui visible i pràctic.

A més, desenvolupem guies, manuals i documentació de referència per a donar suport a les nostres activitats de formació. 

Més informació

Tel.:  +34 93 554 53 00

Adreça: Pau Claris 108, 4t 1a

08009 Barcelona

Correu electrònic:  formacio@ivalua.cat

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet