Xarxes per impulsar l'avaluació

Una xarxa és una forma de treballar socialment, de col•laborar i de compartir. Les xarxes que impulsa l’Institut ofereixen la possibilitat d’intercanviar experiències, així com l’oportunitat d’abordar nous projectes d’interès comú. Permeten la interrelació, posant a disposició de tots els membres recursos, contactes i informació.

Xarxes i grups de treball constituïts 

Ivàlua manté també contactes regulars amb acadèmics i professionals del sector públic i privat mitjançant un grup d’experts extern, per contrastar objectius i estratègies, per informar d’activitats realitzades, per copsar opinions i idees, etc.

També participem en associacions d’organismes i professionals del món de l’avaluació, d’àmbit estatal i internacional:

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet